X
X
TRY

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik ve Servis Kullanım Şartları

6289/1 No:4/B Şemikler/Karşıyaka İZMİR adresinde mukim KAMUEPOSTA INTERNET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ (kısaca KAMUEPOSTA olarak anılacaktır)' ne ait www.kamueposta.com adı ile hizmet veren web sitesinin, ziyaretçileri ve üyeleri tarafından kullanımına ilişkin şartlar bu metin ile düzenlenmektedir. Bu metin KAMUEPOSTA tarafından uygun görüldükçe değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, ekleme veya çıkartma yapılabilir. Ziyaretçi veya üyelere bu konuda herhangi bir tebligat yapılması gerekmez ve kamueposta.com web sitesini kullanan herkes bu metindeki şart ve kuralları kabul etmiş sayılır.

KAMUEPOSTA, ziyaretçilerin, üyelerinin veya üçüncü kişilerin kamueposta.com sitesindeki hizmetleri veya ürünleri kullanarak yayınladıkları veya gönderdikleri bilgilerin, verilerin içeriklerini kontrol etmemektedir. Herhangi bir sebeple kontrol ederek sansürleme yapmamaktadır. Bu sebeple tüm üye ve ziyaretçiler uzmanposta.com sitesindeki hizmet veya ürünleri ile yaptıkları aktivitelerden yasal olarak birebir ve tek taraflı olarak sorumludurlar.

KAMUEPOSTA, kamueposta.com sitesi üzerinde ücretli veya ücretsiz hizmet ve ürünler pazarlamaktadır. Bu ürünlerin ücretli iken ücretsiz, ücretsiz iken ücretli hale getirilmesine karar verip, tamamen kendi isteği doğrultusunda değişiklik yapabilir. Varolan fiyat planlarında değişiklik yaparak, ücretlerde artış veya azaltışa gidebilir, dönemsel olarak farklı kampanyalar yaparak fiyatları istediği şekilde değiştirebilir. Hizmet tanımları ile ilgili değişiklik hakkı her zaman saklı olup, bunu ilgili servislerin kullanım sözleşmelerinde değişiklik yaparak sitesinde yayınlayabilir. Herhangi bir hizmeti süresiz olarak satıştan kaldırabilir veya herhangi bir hizmeti satışa tekrar sunabilir.

KAMUEPOSTA, kamueposta.com sitesine üye olurken vermiş olduğunuz özel veya tüzel kişilik bilgilerinizin doğru olduğunu, iletişim amaçlı vermiş olduğunuz bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Sitemizden alacağınız hizmet veya ürünlerin, bu bilgilerin kontrol edilmesini gerektirdiği durumlarda KAMUEPOSTA'nın üye ile temas etme hakkı vardır ve üyeye bu bilgilerin yanlış olması veya başka bir sebeple ulaşılamaması durumunda, süreli veya süresiz olarak üye hizmetlerini başlatmama, askıya alma veya durdurma hakkına sahiptir.

KAMUEPOSTA, aşağıda listelediği eylemlerin üyeler tarafından yapılmasını kesinlikle yasaklar ve bu durumlarda üyenin süreli veya süresiz olarak hizmetlerini başlatmama, askıya alma, silme veya durdurma hakkına sahiptir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NELERDİR?

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir. KamuEposta tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize ait kategoriler, aşağıda belirtilmiştir:

 • Kimlik Bilgileri:Ad, soyad, kullanıcı adı, doğum tarihi verilerini ifade etmektedir.
 • Abonelik Bilgileri:Kullanıcı numarası verisini ifade etmektedir. 
 • İletişim Bilgileri:Adına kayıtlı hat numarası, irtibat numarası, e-posta, kimlik doğrulama, kurtarma e-postası ve hesaba erişim için kullanılan ve şifre ile güvenlik sorusunun cevabı veri türlerini ifade etmektedir. 
 • Kullanım ve Davranışsal Bilgiler:Cihazlarınızdan toplanan çeşitli teknik veriler, tercih ettiğiniz dil, aktif dönemler, kullanılan servis türleri, uygulama arayüzü ile ilgili alışkanlıklar, uygulamaya son giriş tarihi, uygulama kullanımı sırasında meydana gelen hatalara dair verileri ifade etmektedir.
 • Cihaz Bilgileri:IP adresi, cihaz markası ve modeli, cihazın işletim sistemi, telefon kullanım dili, Kullanıcının hangi operatörü kullandığı bilgisi, ülke bilgisi, internet bağlantı tipi gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 • Konum Bilgisi:Cihazının bulunduğu yerin lokasyon verisini ifade etmektedir.
 • Şikâyet ve Talep Verileri: Kullanıcı olarak KamuEposta’ya ilettiğiniz talep ve şikâyetlerinizin içeriğinde yer alan verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Ürün ve hizmetlerin sunulması, ücretlendirilmesi ve faturalandırılması; sipariş edilen, satın alınan ve/veya kullanılan ürün ve hizmetlerle ilgili talep ettiğiniz işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takibinin sağlanması,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtım ve pazarlaması, bunlara ilişkin sizinle iletişime geçilmesi, kampanya, indirim, fayda, koşul, ücretlendirme gibi hususlardan haberdar edilmeniz; üyelik, etkinlikler ve ekonomik avantajlardan yararlanma gibi olanaklar sağlanması ve bunların kullanımı için gerekli işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Gerekli durumlarda kimlik bilgi ve belgelerinizin teyit edilmesi, suistimallerin, kayıp ve dolandırıcılığın önlenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
 • Ürün ve hizmetlerin ve şebekelerin geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, denetimi ve analizi ile çalışanların eğitimi, finansal raporlamalar gibi çalışmaların yürütülmesi; ürün ve hizmetlere olan ilginizin değerlendirilmesi, müşteri memnuniyetinin araştırılması; çağrı merkezi hizmeti sunulması; sizden gelecek soru, şikâyet ve bildirimlerin cevaplanması,
 • İş ortaklarımız ile birlikte sağladığımız ürün ve hizmetler ile bu kişilerin kendi ürün ve hizmetlerinin sunulması ve tanıtılması ile bu kişilerle finansal mutabakat sağlanması,
 • Uygulama kapsamında yapılan işlemler, tercihler ve kullanım alışkanlıkları verileri, cihazın GPRS özelliği vasıtasıyla tespit edilen konum verisi, IP adresi bilgisi, cihazın marka ve işletim sistemi bilgisi, cihaz kullanım dili, kullanılan operatör ve ülke bilgisi gibi Uygulama aracılığıyla ya da Uygulama ile bağlantılı olarak sağlanan ya da toplanan kişisel verilerin, Uygulamanın çalışması, fonksiyonunu yerine getirmesi, 
 • Uygulama kapsamındaki hizmetlerin sunulabilmesi ve yaptığınız işlemler ve tercihler çerçevesinde ihtiyaçlarınıza karşılık vermesi, söz konusu hizmetlerin geliştirilmesi ile izinsiz ve hileli kullanımların tespiti, denetim ve kontrollerinin yapılması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; şebekelerimizin ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takiplerin ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.

III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KamuEposta, kişisel verilerinizi işbu Politika’da yer verilen amaçlarla Geçerli Veri Koruma Mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi ve yurt dışındaki alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • Satın almak istediğiniz veya kullandığınız ürün ve hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortakları, tedarikçi firmalar ve sair gerçek veya tüzel kişilere,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz mobil uygulama, dijital sözleşme, taahhütname, form abonelik sözleşmesi, web sitesi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla, kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik rızanıza ya da geçerli veri mevzuatında belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuki sebeplere dayanarak, tamamen otomatik, kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilir, bu Politika’da yer verilen amaçlarla işlenebilir ve aktarılabilir.

 • KAMUEPOSTA tabi olduğu yerel veya yabancı mevzuatta öngörülmüş olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek veya akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,
 • KAMUEPOSTA hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, KamuEposta Bilişim’in meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması.
 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

KamuEposta kullanıcısı olarak KVKK’nın 11. maddesi gereğince; bu Politikanın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle KamuEposta’ya başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Eğer Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir KamuEPosta kullanıcısı iseniz bu Politika’nın “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle KamuEposta’ya başvurarak

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • GDPR’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle hakkınızda otomatik karar alınması ve profillemeye tabi olmamayı talep etme,
 • Mümkün olan durumlarda, paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi kullanılabilir bir format halinde talep etme ve/veya herhangi bir kurum veya kuruluşa aktarılmasını talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Avrupa Birliği ülkelerinde mukim bir KamuEPosta kullanıcısı iseniz KamuEPosta’yı kullanmak için 16 yaşını doldurmuş olmanız gerekmektedir. Belli ülkelerde KamuEPosta’ykullanmak için gerekli yaş 16'nın üzerinde olabilir; bu durumda KamuEPosta’yı kullanmak için bu yaşı doldurmuş olmanız gerekmektedir. 16 yaşından küçük kişiler de KamuEPosta uygulamasından yararlanabilir, ancak bunu sadece bir ebeveynin veya yasal vasinin katılımı, denetimi ve onayıyla yapabilirler.

İSTENMEYEN E-POSTA (SPAM) GÖNDERİMİ

İstenmeyen e-postalar, alıcısı tarafından kendisine gönderilmesine izin verilmemiş, ticaret veya tanıtım amaçlı toplu olarak gönderilen mesajlar olarak tanımlanabilir. İstenmeyen e-postaların kamueposta.com üzerinde verilen herhangi bir hizmet türü ile gönderilmesi, kamueposta.com'dan alınan bir hizmetin üzerinde yapılması gerekli spam gönderimini engelleyici ayarların yanlış, eksik veya hiç yapılmaması sebebi ile spam gönderilmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

YASAL OLMAYAN YAYIN

Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Markalar, Patent hakları, kişisel hayata ve haklara tecavüz ve diğer ilgili yasa ve sair mevzuat hükümlerini ihlal edecek tüm aktiviteler yasaklanmıştır. Buna rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi, web sayfası yayınlama veya benzeri bir aktiviteyi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

GENEL AHLAK VE GÖRGÜ KURALLARINA AYKIRI YAYIN

Türk toplumu tarafından kabul görmüş yazılı veya yazılı olmayan ahlak ve görgü kurallarına aykırı, kişisel hayata ve haklara tecavüz anlamına gelebilecek tüm aktiviteler yasaklanmıştır.

SALDIRI VE KÖTÜ AMAÇLI KULLANIM

KamuEposta servislerinden faydalanarak, üçüncü kişilerin internet üzerinde veya farklı noktalardaki haklarına saldırı yapılması yasaktır. Üçüncü kişilerin internet üzerinde yaptıkları yayınları, verdikleri servisleri veya ürettikleri hizmetleri kesmeye veya yavaşlatmaya yönelik tüm kullanım tipleri tamamen yasaklanmıştır. -Hack- olarak nitelendirilebilecek ve üçüncü kişilerin veya uzmanposta.com sistemlerinde bulunan servis, hizmet, yayın gibi internet aktivitelerini bozma ya da yavaşlatma amaçlı kullanılabilecek tüm eylemlerin yapılması yasaktır. Ayrıca bu gibi eylemlerin yapılmasına yardımcı olabilecek dosya, bilgi dökümanları ve benzeri yardım edici verilerin üyelerin hizmet aldıkları ortamlarda bulundurması, indirilmesini sağlaması veya bir şekilde kullanımı sağlaması yasaklanmıştır.

DİĞER YASA DIŞI EYLEMLER

Kullanım şartlarında herhangi bir şekilde belirtilmemiş olsa da varolan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve anayasasına karşı olacak ve suç teşkil edecek tüm eylemler yasaklanmıştır. Buna rağmen üye, yasaları ihlal edecek şekilde toplu e-posta gönderimi, web sayfası yayınlama veya benzeri bir eylemi gerçekleştirmesi durumunda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

KAMUEPOSTA VE KAMUEPOSTA.COM SİSTEMİNE ZARAR VEREBİLECEK EYLEMLER

Üyenin herhangi bir şekilde KamuEposta tüzel kişiliğine veya kamueposta.com sistemine maddi veya manevi zarar verecek tüm eylemleri gerçekleştirmesi kesinlikle yasaklanmıştır.

KamuEposta, kamueposta.com üzerinde yayınlanan veya mesaj olarak alınıp verilen tüm dijital ortam verilerinin, güvenliğine ve bütünlüğüne azami miktarda önem vererek, üyelerinin istediği gibi bu verileri almasına ve vermesine uygun ortamı hazırlamaya çalışmaktadır. KAMUEPOSTA, buna rağmen internet ortamının tek bir kurum tarafından yönetilememesi, üyelik bilgilerinin bir sebeple üçüncü bir kişiye geçmesi veya burada belirtilmeyen herhangi bir sebepten dolayı iletilen bilgilerin bozuk ya da eksik olması durumundan, herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca üyelere ait bilgilerin KamuEposta tarafından aksi belirtilmediği sürece, yedeklenmesi, zaman zaman farklı yerlere kayıt altına alınması kesinlikle üye sorumluluğundadır.

KamuEposta, kamueposta.com servislerini verirken bir veya birden fazla Servis Sağlayıcı, Telekom altyapısı sağlayıcı ile çalışabilmektedir. Türk Telekom ve bu gibi servis sağlayıcılar ile KamuEposta'nın yapmış olduğu sözleşmeler, KamuEposta'nın almış olduğu iletişim veya benzeri hizmetlerin üyelere ve üçüncü şahıslara satışı ile ilgili kurallar ve şartlar içermektedir. Üyeler bu sözleşmelerde belirtilmiş, hizmetlerin üçüncü şahıslara satış konusundaki tüm şart, kural ve kısıtlamalara sözleşmelerde belirtilmiş olduğu şekilde tabidirler.

KamuEposta, kamueposta.com üzerinde pazarlamakta olduğu ücretli veya ücretsiz hizmetlerle ilgili özellikleri, bu ürünlerle ilgili sayfalarda yazılı olarak beyan etmektedir. Üyeler bu bilgilerin dışında kalan ek özelliklerle hizmet almak veya bu hizmetleri alamamaktan dolayı herhangi bir talepte bulunamazlar. Bu eksikliklerden dolayı KamuEposta’dan herhangi bir iptal talebi, iskonto veya tazminat talebinde bulunamazlar.

Burada anlatılan servis şartlarının ihlalinden dolayı KamuEposta'nın yapacağı eylemler veya alacağı tedbirler ile ilgili üyeler herhangi bir hak iddia talep edemez veya tazminat talebinde bulunamazlar.


Hosting Billing Software by WISECP
Top